پایگاه خبری،تحلیلی ندای البرز، سرانجام صبح سه شنبه هفته‌ای که گذشت نخستین حکم قصاص اسیدپاشی در ایران اجرا شد و به همه مجرمانی که به قانون و صورت های حل شده با اسید، بی خیال پوزخند می زدند و با خودشان حساب می‌کردند که در نهایت به دیه ای ناچیز و چند سال حبس محکوم می شوند فهماند، دیگر قرار نیست دست مردان قانون برای مجازات آنها بسته باشد و حق قربانیان اسیدپاشی را از آنها می‌گیرند.

این اتفاق برخی مردم را غافلگیر کرد از آن جهت که تصور می کردند فقط قرار است حکم قصاص عامل اسیدپاشی به داود روشنایی در آن روز انجام شود اما وقتی او تصمیم گرفت قصاص را به پس از ایام فاطمیه موکول کند، ناگهان خبر رسید که اجرای حکم پرونده اسیدپاش دیگری به جریان افتاده است.

پرونده دوم ، مربوط به مردی بود که حدود ۶ سال پیش، با تحریک دو زن به صورت یک راننده تاکسی در قم اسید پاشیده بود و نه تنها چهره اش را ترسناک و بی شکل کرده بود بلکه بینایی دو چشمش را هم از او گرفته بود.

او احتمالا خیال می کرد اگر گیر بیفتد، به روال پرونده های پیشین اسیدپاشی، در نهایت مجازاتی ناچیز را تحمل می کند که به دستمزد جرمش می ارزد اما ورق برگشت؛ قاضی، حکم بر قصاص داد و قربانی این پرونده اسیدپاشی، بر خلاف آمنه بهرامی، قربانی دیگر اسیدپاشی که در اوج ناباوری مردم ایران، مجید موحدی، اسیدپاش خود را بخشیده بود، از حقّش نگذشت و بینایی یک چشم متهم به ازای یک چشم نابینا شده قربانی، گرفته شد و بنا شد در صورت تامین نکردن هزینه های درمان قربانی ، بینایی چشم دیگرش هم از او گرفته شود.

در ادامه این ماجرا رها بحرینی که به نمایندگی از سازمان عفو بین الملل، این اقدام قوه قضائیه را « قساوت » دانست و در اظهاراتی تند و به شدت غیر مؤدبانه و مداخله جویانه نسبت به تصمیم قوه قضائیه و خواسته میلیون ها ایرانی، آن را محکوم کرد.

همچنین سایت ها و رسانه‌های اپوزیسیون نیز که تاکنون کشور ایران را به همراهی و عدم برخورد با اسیدپاشان محکوم می کردند، در چرخشی سریع به یک باره اعلام کردند که این اقدام غیر انسانی است و نباید اسید پاش را قصاص کرد.

از طرف دیگر رسانه‌های داخلی و هم صدا با اپوزیسیون که در جریان اسیدپاشی به طور گسترده به انتشار جزئیات این رویدادها می پرداختند و دستگاه‌های قضایی را به مماشات با این افراد محکوم می کردند، در جریان قصاص اسیدپاش سکوت اختیار کرده و حتی خبری در این خصوص بر روی خروجی سایت های خود قرار ندادند.

اصلاح طلبان و رسانه‌های وابسته به آنها که در جریان اسیدپاشی در اصفهان علیه نظام و دستگاه‌های نظارتی صحبت می کردند، در اجرای این حکم سکوت کرده و از نظام و حق قصاص برای آسیب دیدگان دفاعی نمی کنند.

البته مردم پس از اجرای اولین حکم قصاص، منتظر قصاص دیگر مجرمان اسیدپاشی هم هستند و خیلی ها حتی امیدوارند که نیروی انتظامی بتواند هرچه سریعتر مجرمان اسیدپاشی اصفهان را نیز دستگیر کند و پیش از پایان سال شاهد قصاص آنها نیز باشیم.

انتهای پیام