ندای البرز
پنج شنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۴ - - ساعت ۲۳:۳۶ 2018 Apr 19
سرخط خبرها :

 • کد مطلب : 12907
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۰
 •   
  خدایا بی "ولی" نمانیم
  وقتی که درقاب سردتلویزیون به گرمی گفتی "شما و روح خدا" را نیز تندرو خطاب میکنند، برتندروی خود برآرمانهایمان مفتخرشدیم و فهمیدیم که تندی درمسیر امام، انقلاب و شهدا اسباب افتخار است نه اسباب عزل و نصبها.

  پایگاه خبری، تحلیلی ندای البرز، احسان جاوید، ماراتن بزرگ تبلیغات انتخاباتی به اتمام رسید و آنچه مانده وظیفه ایست که ۷ اسفند محقق خواهیم کرد.

  اما آنچه درمیان هیاهوی تبلیغاتی  و مرده باد و زنده بادها و منفعت طلبی های سیاسی و… این ایام بگوش میرسید، صدای ناجی بزرگی بود که  منفعتی برای خود درنظر نگرفت وحتی درجبهه ی دفاع، سعادت ما را بر جان خو دترجیح داد و دقیقا درایامی که  حتی بعضی خواص بهر قیمتی مطامع مادی و سیاسی خود را دنبال میکردند، صدای این ناجی بزرگ به بهانه های مختلف بگوشمان رسید که هدفی جزتامین دنیا وآخرت ما درآن شنیده نمی شد.

  درصحبتهایش شنیدم که نگران بود دشمن شاد شویم یا خونهای جانبازان و شهدایمان پایمال شود. او درصحبتهایش مسیر را مشخص و کندی و تندی سرعت را برایمان تبیین نمود. پدرها دراین ایام یا سکوت پیشه کردند یا هرآنچه دانستند گفتند، دشمنهامان در عناد باما کم نگذاشتند و دوستانمان تنور را گرم کردند و بعضی دوستانمان درغبار کارناوالها و هیاهوی ستادها گم شدند.

  اما آنچه دراین میان باز زمزمه ی گوشم شد، صدای مردی بود که از پدر برما مهربانتر شد و برای دشمنمان قبل از پدر  دشمنتر شد و بر حاشیه ی  تندروی و میانه روی “راه” را ترسیم کرد تا گم نشویم و بماگ فت که برادرکیست، دشمن کدامست و راه برکجاست…راهی که افقش را حجت اسدیها و شصت شهید تازه تفحص شده چراغانیش کردند.

  همچو ماهی که در دریا بدنبال نقطه ی حیات خود میگردد بدنبال این صدا نگردید این صدای نجاتبخش دربین ماست، نگران ماست، دعاگوی ماست و یک تنه درمقابل هرآنکه نمیخواهد ماباشیم و بمانیم ایستاده است، آری این ناجی کسی جزسیدعلی نمیتواند باشد.

  آقای من، حتی برای اینکه قدرتورا ب دانیم بازهم باید ازخودت طلب دعا کنیم تاقدردانت باشیم، مولای من تو خود دعاکن کفر نعمت نکنیم و شکر گذار وجود نازنینت باشیم.

  خداراشکر که هستی و نمیگذاری خون شهدا را و خاک کشورم را گروهها و جریانها بنام خود مصادره کنند، زیرا که تو درطول عمرت بنام کسی مصادره نشدی و خدا “تو” را برای خود و مردم ایران خلق کرد تاکلامت، وجودت و راهت ریسمانی باشد برای چنگ نجاتمان.

  آقای من: ما را ببخش اگرگاهاً  قدر تو را نمیدانیم  یا رهنمودهایت را بنفع خودمان تفسیر میکنیم تا به بهانه ی تندروی و کندروی هرکس را که نمی پسندیم از صفحه ی بازی پاک کنیم.

  وقتی که درقاب سردتلویزیون به گرمی گفتی “شما و روح خدا” را نیز تندرو خطاب میکنند، برتندروی خود برآرمانهایمان مفتخرشدیم و فهمیدیم که تندی درمسیر امام، انقلاب و شهدا  اسباب افتخار است نه اسباب عزل و نصبها.

  مولای من وعده ی ما وشما ۷ اسفند که تک تکمان تیری خواهیم بود برچشمان هرآنکه نتواند دیدت.

  بارالها مارا قدردان نعمت ولایت قرارده…آمین

  انتهای پیام

  

  خبرنامه ندای البرز  جذب خبرنگار تبلیغات در ندای البرز تبلیغات در ندای البرز تبلیغات در ندای البرز پایگاه خبری،تحلیلی صبح قزوین src="http://static-cdn.anetwork.ir/showad/pub.js">